Sąd zdecydował o likwidacji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej (09-01-2015)

http://www.24opole.pl/res/cache/news/220.248.20150109143852_dsc_4972.jpgDla opolskiego sądu wiążąca była decyzja Sądu Najwyższego z grudnia 2013 roku. Podważył on wówczas możliwość rejestracji stowarzyszenia (odpowiadając na skargę kasacyjną opolskiej Prokuratury Okręgowej).

Zdaniem Sądu Najwyższego rejestracja mogłaby się stać początkiem starań Ślązaków o uznanie za mniejszość narodową z wszystkimi wynikającego z tego prawami.

Sąd był też zdania, że skoro Ślązaków nie sposób uznać za osobny naród, nazwa Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej może wprowadzać w błąd i to w ważnych sprawach społecznych. Sąd Najwyższy uznał nawet, że część zapisów statutu SONŚ „dąży do osłabienia jedności i integralności państwa polskiego”…

Więcej na Forum.