Stowarzyszenie BCO

Misja i cel Stowarzyszenia Biało-czerwone Opole.

Od dłuższego już czasu w opolskiej przestrzeni  brakuje podmiotu, który podjąłby się kompleksowego zagospodarowania zagadnień patriotycznych, jednocześnie zachowując niezależność od władzy państwowej czy organizacji politycznych i partyjnych. Z inicjatywą taką wychodzono w Opolu kilkukrotnie organizując spotkania organizacji patriotycznych, jednak bądź to brak zaufania, bądź partykularne interesy nie pozwoliły na osiągnięcie pożądanego efektu.  W takiej sytuacji grupa osób skupionych wokół opolskiego informatora patriotycznego „Biało-czerwone Opole”wraz z osobami niezwiązanymi z innymi organizacjami, postanowiła sformalizować i  rozszerzyć dotychczasową działalność, wierząc że niezależna politycznie i instytucjonalnie organizacja trzeciego sektora może wypełnić istniejącą lukę. Sądzimy, że jest to szczególnie ważne tu na Śląsku Opolski w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Region nasz w dużej części pozostał poza granicami nowo powstającego państwa polskiego,a mimo to życie patriotyczne kwitło wyczekując powiększania opolskiej na odpowiedni moment dziejowy.

Jako główny, nadrzędny cel Stowarzyszenie stawia sobie walkę o ciągłość państwa i narodu polskiego poprzez permanentne kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych. Uważamy, że postawa patriotyczna to ponadczasowa wartość charakteryzująca dojrzałe narody i jest nieodzowny elementem więzi międzypokoleniowej. Zamierzony cel osiągnąć chcemy poprzez wysoką aktywność członków, optymistyczne nastawienie i pozytywny przekaz. Szczególnie ta ostatnia wartość ma być wyznacznikiem naszego działania.
Zamierzamy, nawiązując do naszych korzeni, być centralnym miejscem informacji patriotycznej w Opolu,  punktem w którym  podejmowane i realizowane będą różnego rodzaju inicjatywy o szeroko pojętym rysie propolskim, ośrodkiem wpływu na władze samorządowe i administrację rządową w kierunku powiększania sfery patriotycznej w Opolu.

Apelujemy do wszystkich, którym leży na sercu dobro naszego narodu i ojczyzny o wsparcie dla naszego projektu!

Prezes zarządu Stowarzyszenia Biało-czerwone Opole
Grzegorz Flerianowicz