Znak

Stowarzyszenie Biało-czerwone Opole posługuje się symbolem graficznym w postaci okręgu z wpisaną w niego nazwą oraz godłem naszego miasta.

Pomiędzy napisami umieszczone są dwa liście lipy.

Kolorystyka znaku jest czerwona na białym tle. Dopuszczalne jest zastosowanie koloru czarnego lub szarego na jasnym tle.

Umieszczając przy innych obiektach należy zastosować obszar ochronny 20% wielkości logo