Romuald Szeremietiew w Opolu 15-01-2014

dr hab. Romuald Szeremietiew
wygłosi wykład pt.
Obrona militarna kraju
w obliczu zagrożenia pañstwa

Czwartek, 15 stycznia 2015 r. godz. 18:00
Aula Stara Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, Opole

Facebook: https://www.facebook.com/events/1594812904073861/

Forum: http://forum.bialo-czerwone.opole.pl/showthread.php?tid=5

Romuald Szeremietiew

Ur. 25 X 1945, Olmonty koło Białegostoku.

Por. rez. WP, dr hab. nauk wojskowych, prof. KUL, publicysta, polityk.

Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
i Akademii Obrony Narodowej

http://szeremietiew.pl/