Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2021

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego walczących z bronią w ręku, katowanych przez UB i NKWD, więzionych, ukrywających się w lasach, mordowanych, ale zawsze wiernych Ojczyźnie: Polsce polskiej. Niezłomni w walce zarówno z niemieckim jak i sowieckim okupantem. Ostatni polscy powstańcy – żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, WiN-u i innych organizacji.
Znienawidzeni przez komunistów tak samo wtedy jak i dziś. Ich walka była ostatnim „tchnieniem” wolnej II Rzeczpospolitej. Ich bezkompromisowość, zawziętość i wierność ideałom stanowi dla wielu współczesnych patriotów wzór do naśladowania. Co równie ważne są oni „świadkami zza grobu” tego, czym w praktyce jest realizacja marksistowskich koncepcji „raju na ziemi”. W konsekwencji więc, jeśli czujemy się następnymi w patriotycznej „sztafecie pokoleń” , to nie po to tylko aby tkwić w przeszłości rozpamiętując walkę i męczeństwo, ale żeby każdego dnia aktywnie, mężnie i z poświęceniem walczyć z tymi, którzy ani Boga ani Honoru ani Ojczyzny na swych czerwonych, czarnych czy wielokolorowych sztandarach nie mają. Pamiętając, że nim nas ktoś nazwie bandytami, faszystami ich nazwał tak już wcześniej.
Cześć i chwała bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym!