Patriotyzm – zacznijmy od dzieci

Już wkrótce Dzień Niepodległości – w tym roku obchodzimy 100-rocznicę jej odzyskania po przeszło 146 latach od I zaboru. W tym strasznym dla Polaków okresie rozkwitała praca organiczna i wychowanie w duchu patriotycznym wbrew niemieckim i rosyjskim zaborcom.

Polskie dzieci praktycznie od urodzenia żyły w świadomości swojej odrębności narodowej, dodatkowo bardzo często również religijnej. Najwyższą wartością w każdym polskim domu była Polska – raj utracony; cel który ukierunkowywał działania polityczne, społeczne i gospodarcze.

Dziś, nie mniej niż w latach o których wspomniano wyżej, wciąż warto starać się by własne dzieci wychowywać w duchu patriotyzmu. Uniwersalne wartości, które niesie ze sobą patriotyzm kształtują człowieka w duchu pozytywnego przekazu: istnienia wyższego celu i sensu starania się o jego realizację.To świadomość życia we wspólnocie.To również walka z przeciwnościami i szacunek dla drugiego człowieka.