Oświadczenie

Z głębokim niepokojem przyjęliśmy informację dotyczącą zamknięcia, zwolnienia pracowników i zapowiedzianej restrukturyzacji Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny przez dyrektor jednostki nadrzędnej Muzeum Śląska Opolskiego w osobie Pani Moniki Ożóg. Istniejące od 1961 roku Muzeum Czynu Powstańczego jest trwałym i żywym symbolem pamięci Polaków, zarówno tych mieszkających tu od pokoleń, jak i przybyłych w wyniku zmian na mapie Europy po rozpętaniu przez Niemcy II wojny światowej, o rodakach którzy 100 lat temu z bronią w ręku upomnieli się o ziemie, które nierozerwalnie – historią, kulturą i językiem związane były i są z etnosem polskim.

Nie przemawiają do nas uzasadnienia decyzji, mówiące o nieatrakcyjności przekazu i niskiej frekwencji. Szczególnie, że nie przedstawiony został jakikolwiek plan owej „restrukturyzacji” – w tym nowej obsady personalnej, zabezpieczenia dotychczasowych zbiorów, propozycji wystawienniczych na przyszły rok. Przypominany również, że wydarzenie to zbiega się w czasie obchodzenia setnych rocznic Powstań Śląskich.

Upatrujemy w niej raczej efekt polityki wynikającej z zaistniałego w Sejmiku Wojewódzkim układu sił w postaci koalicji PO-MN (z ramienia jednej z tych partii pani dyr. Monika Ożóg kandydowała w wyborach samorządowych, jej mąż był kandydatem na prezydenta Opola z ramienia KO, jak i parlamentarnych. Obecne stanowisko zawdzięcza również nominacji władz sejmiku). W związku z powyższym zobowiązujemy się do bardzo uważnego monitorowania wszystkich zmian w Muzeum Czynu Powstańczego, jak również deklarujemy chęć współpracy, w tej sprawie, z wszystkimi organizacjami, którym na sercu leży postulat polskiej racji stanu na Śląsku Opolskim. Istnienie i funkcjonowanie muzeum jest, w naszym mniemaniu, nieodzownym czynnikiem realizujący ów postulat

p.o. Prezesa BCO Mariusz Rybczyński

Opolski Szlak Powstań

Zapraszamy na oficjalne otwarcie wystawy prezentującej „Szlak Pamięci Powstań Śląskich na Opolszczyźnie”, który przypomina ponad 20 miejsc na Opolszczyźnie związanych z historią walk powstańczych w latach 1919-1921.
Wystawę będzie można oglądać w holu Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 od wtorku do piątku (17.XII – 20.XII) w godzinach 7 30 – 15 30.

Solidarność w ujęciu najnowszych badań historyków IPN

Zapraszamy na bardzo ciekawe spotkanie poświęcone historii opozycji w PRL zawartej w Encyklopedii Solidarności. Wydarzenia związane z oddolnym ruchem sprzeciwu obywatelskiego w Polsce przyczyniły się do upadku komunizmu w Europie środkowo – wschodniej. Prezentowana pozycja zgłębi naszą wiedzę na temat wyjątkowości i fenomenu opozycji demokratycznej w Polsce Ludowej z lat 1976-1989.

21 listopada 2019, godz. 16.00 Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego ul. Strzelców Bytomskich 2, sala 233