Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2021

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego walczących z bronią w ręku, katowanych przez UB i NKWD, więzionych, ukrywających się w lasach, mordowanych, ale zawsze wiernych Ojczyźnie: Polsce polskiej. Niezłomni w walce zarówno z niemieckim jak i sowieckim okupantem. Ostatni polscy powstańcy – żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, WiN-u i innych organizacji.
Znienawidzeni przez komunistów tak samo wtedy jak i dziś. Ich walka była ostatnim „tchnieniem” wolnej II Rzeczpospolitej. Ich bezkompromisowość, zawziętość i wierność ideałom stanowi dla wielu współczesnych patriotów wzór do naśladowania. Co równie ważne są oni „świadkami zza grobu” tego, czym w praktyce jest realizacja marksistowskich koncepcji „raju na ziemi”. W konsekwencji więc, jeśli czujemy się następnymi w patriotycznej „sztafecie pokoleń” , to nie po to tylko aby tkwić w przeszłości rozpamiętując walkę i męczeństwo, ale żeby każdego dnia aktywnie, mężnie i z poświęceniem walczyć z tymi, którzy ani Boga ani Honoru ani Ojczyzny na swych czerwonych, czarnych czy wielokolorowych sztandarach nie mają. Pamiętając, że nim nas ktoś nazwie bandytami, faszystami ich nazwał tak już wcześniej.
Cześć i chwała bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym!

Prośba o wsparcie finansowe Festiwalu Powstań Śląskich

Nadchodzące obchody III Powstania Śląskiego to duże wyzwanie intelektualne, organizacyjne oraz finansowe. Chcemy by wiedza o powstaniach śląskich była promowana wśród szerokiego grona odbiorców oraz w różnorodny sposób. Planujemy objąć wydarzeniami teren całej Opolszczyzny. Wśród planowanych wydarzeń są m.in.:
-zawody sportowe w różnych dyscyplinach
-piknik rodzinny
-gra miejska
-konkursy dla szkół
-konferencja naukowa
-prezentacja wystaw
-publikacje popularyzujące
i wiele innych.
Nasz społeczny komitet nie posiada wsparcia samorządowego, ani władzy centralnej, więc działania finansowane są ze środków organizacji należących do komitetu oraz darowizn. Staramy się także o pozyskanie środków na drodze dotacji celowych.
Ograniczenia finansowe mogą spętać nam ręce i zmusić do ograniczenia planów. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich, którym na sercu leży organizacja tego wydarzenia o wsparcie naszej inicjatywy.
W pierwszej kolejności prosimy Was o wpłaty – nawet małe kwoty pomogą nam zbliżać się do celu, a większe i regularne wsparcie to na prawdę wielkie wsparcie!
Ponadto prosimy o udostępnianie i namawianie innych do dokonywania wpłat. Jeśli sam nie możesz nam pomóc namów kogoś innego by to zrobił!
Kwota 19.210zł jest oczywiście symboliczna, ale wystarczy na pokrycie kosztów organizacji podstawowych zamierzeń, jeśli jednak uda się zebrać więcej to pomysłów nam nie zabraknie!
Naszą zbiórkę znajdziecie pod adresem: https://zrzutka.pl/n8xkc9

Zapraszamy na Festiwal Powstań Śląskich!

W roku 2018 obchodziliśmy uroczyście setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzięki wysiłkowi pozostających pod zaborami wielu pokoleń Polaków i sprzyjającej sytuacji międzynarodowej nasi przodkowie ponownie mogli cieszyć się wolnością. Jednak walka o ostateczny kształt granic trwała jeszcze przez trzy kolejne lata. Mieszkańcy Śląska, którzy nie porzucili swej pierwotnej tożsamości i z nadzieją spoglądali na odradzającą się Ojczyznę, trzykrotnie chwycili za broń. W 1921 roku wybuchło III Powstanie Śląskie będące ukoronowaniem tych wysiłków.

W bieżącym roku 2021 obchodzić będziemy setną rocznicę jedynego Powstania, które miało miejsce na terenach obecnej Opolszczyzny. W wielu miejscach naszego regionu, w tym w stolicy województwa, natknąć możemy się na ślady tamtych wydarzeń – groby, pomniki, nazwy ulic. Zdając sobie jednak sprawę z doniosłości tegorocznej rocznicy, chcąc godnie ją upamiętnić, a przede wszystkim zostawić trwały ślad w świadomości mieszkańców Śląska Opolskiego zawiązaliśmy „Społeczny Komitet Obchodów 100-ej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego”.
W wyniku współpracy wielu organizacji społecznych zaplanowane zostało wiele wydarzeń pod wspólną nazwą: „FESTIWAL POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Wystawy, koncerty, biegi, turnieje sportowe czy piknik patriotyczny to tylko kilka z inicjatyw, które przygotowujemy dla mieszkańców Śląska Opolskiego bieżącym roku.

Zachęcamy serdecznie wszystkich mieszkańców naszego regionu do włączenia się w przygotowywane przez nas obchody – w szczególności poprzez uczestnictwo w wydarzeniach, ale również włączenie się w promocję i organizację imprez: od zwykłego polubienia i udostępnienia posta na profilu facebookowym, użycie logotypu Festiwalu w swoim domu, firmie czy instytucji, aż po czynne włączenie się w jedną z inicjatyw. Z pewnością odezwiemy się do wielu z Was osobiście zapraszając do współpracy.

Udowodnijmy swym zaangażowaniem Polakom z innych regionów, że tu na Śląsku Opolskim, wbrew obiegowym opiniom, również bije serce Polski – okupione wysiłkiem i walką z germanizacją wielu pokoleń Ślązaków, ofiarami krwi z bronią w ręku i pracą organiczną ich kontynuatorów aż po dziś dzień.

Na stworzonym specjalnie w tym celu profilu będziecie mieli Państwo okazję na bieżąco obserwować proces przygotowań, zapoznać się organizacjami wchodzącymi w skład komitetu, poznać naszych patronów, partnerów, darczyńców. Przypomnimy najlepsze publikacje dotyczące Powstań, nieznane ciekawostki, a przede wszystkim zrelacjonujemy każde z organizowanych przez nas, jak również przez inne podmioty chcące włączyć się w Festiwal, wydarzeń kulturalnych i sportowych. Mamy nadzieję, że będzie to niezapomniany rok z perspektywy każdego, komu bliska sercu jest miłość do Ojczyzny, historia Powstań Śląskich jak również dobre imię naszego miasta i regionu. Rok dający początek wielu cyklicznym projektom, które na trwale wpiszą się w opolski kalendarz ważnych wydarzeń społecznych.