Zapraszamy na Festiwal Powstań Śląskich!

W roku 2018 obchodziliśmy uroczyście setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzięki wysiłkowi pozostających pod zaborami wielu pokoleń Polaków i sprzyjającej sytuacji międzynarodowej nasi przodkowie ponownie mogli cieszyć się wolnością. Jednak walka o ostateczny kształt granic trwała jeszcze przez trzy kolejne lata. Mieszkańcy Śląska, którzy nie porzucili swej pierwotnej tożsamości i z nadzieją spoglądali na odradzającą się Ojczyznę, trzykrotnie chwycili za broń. W 1921 roku wybuchło III Powstanie Śląskie będące ukoronowaniem tych wysiłków.

W bieżącym roku 2021 obchodzić będziemy setną rocznicę jedynego Powstania, które miało miejsce na terenach obecnej Opolszczyzny. W wielu miejscach naszego regionu, w tym w stolicy województwa, natknąć możemy się na ślady tamtych wydarzeń – groby, pomniki, nazwy ulic. Zdając sobie jednak sprawę z doniosłości tegorocznej rocznicy, chcąc godnie ją upamiętnić, a przede wszystkim zostawić trwały ślad w świadomości mieszkańców Śląska Opolskiego zawiązaliśmy „Społeczny Komitet Obchodów 100-ej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego”.
W wyniku współpracy wielu organizacji społecznych zaplanowane zostało wiele wydarzeń pod wspólną nazwą: „FESTIWAL POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Wystawy, koncerty, biegi, turnieje sportowe czy piknik patriotyczny to tylko kilka z inicjatyw, które przygotowujemy dla mieszkańców Śląska Opolskiego bieżącym roku.

Zachęcamy serdecznie wszystkich mieszkańców naszego regionu do włączenia się w przygotowywane przez nas obchody – w szczególności poprzez uczestnictwo w wydarzeniach, ale również włączenie się w promocję i organizację imprez: od zwykłego polubienia i udostępnienia posta na profilu facebookowym, użycie logotypu Festiwalu w swoim domu, firmie czy instytucji, aż po czynne włączenie się w jedną z inicjatyw. Z pewnością odezwiemy się do wielu z Was osobiście zapraszając do współpracy.

Udowodnijmy swym zaangażowaniem Polakom z innych regionów, że tu na Śląsku Opolskim, wbrew obiegowym opiniom, również bije serce Polski – okupione wysiłkiem i walką z germanizacją wielu pokoleń Ślązaków, ofiarami krwi z bronią w ręku i pracą organiczną ich kontynuatorów aż po dziś dzień.

Na stworzonym specjalnie w tym celu profilu będziecie mieli Państwo okazję na bieżąco obserwować proces przygotowań, zapoznać się organizacjami wchodzącymi w skład komitetu, poznać naszych patronów, partnerów, darczyńców. Przypomnimy najlepsze publikacje dotyczące Powstań, nieznane ciekawostki, a przede wszystkim zrelacjonujemy każde z organizowanych przez nas, jak również przez inne podmioty chcące włączyć się w Festiwal, wydarzeń kulturalnych i sportowych. Mamy nadzieję, że będzie to niezapomniany rok z perspektywy każdego, komu bliska sercu jest miłość do Ojczyzny, historia Powstań Śląskich jak również dobre imię naszego miasta i regionu. Rok dający początek wielu cyklicznym projektom, które na trwale wpiszą się w opolski kalendarz ważnych wydarzeń społecznych.