Solidarność w ujęciu najnowszych badań historyków IPN

Zapraszamy na bardzo ciekawe spotkanie poświęcone historii opozycji w PRL zawartej w Encyklopedii Solidarności. Wydarzenia związane z oddolnym ruchem sprzeciwu obywatelskiego w Polsce przyczyniły się do upadku komunizmu w Europie środkowo – wschodniej. Prezentowana pozycja zgłębi naszą wiedzę na temat wyjątkowości i fenomenu opozycji demokratycznej w Polsce Ludowej z lat 1976-1989.

21 listopada 2019, godz. 16.00 Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego ul. Strzelców Bytomskich 2, sala 233

Edward Cieśla „Zabawa”

W dniu dzisiejszym pod budynkiem Aresztu Śledczego w Opolu odbyła się uroczystość upamiętniająca „ofiarę katyńską” – oficera Armii Krajowej, Edwarda Cieślę ps „Zabawa”. Zastrzelonego w 1952e na dziedzińcu aresztu w wyniku wyroku sądowego. Uroczystości zorganizował członek Stowarzyszenia Biało-Czerwone Opole Łukasz Gruca, a poprowadził wiceprezes Bolesław Bezeg. Okolicznościowe przemowy wygłosił kapłan katolicki ks. Krzyżanowski, jak również przedstawiciele IPN i osoby współpracujące w poszukiwaniach ciała Edwarda Cieśli. Odśpiewano hymn państwowy, zmówiono modlitwę za zmarłych, złożono również kwiaty i zapalono znicze. Następnie udano się do siedziby OSPN w Opolu, gdzie zebranej publiczności wyświetlono film dokumentalny o okolicznościach śmierci i powtórnego pochówku, tym razem z honorami.