Oświadczenie

Z głębokim niepokojem przyjęliśmy informację dotyczącą zamknięcia, zwolnienia pracowników i zapowiedzianej restrukturyzacji Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny przez dyrektor jednostki nadrzędnej Muzeum Śląska Opolskiego w osobie Pani Moniki Ożóg. Istniejące od 1961 roku Muzeum Czynu Powstańczego jest trwałym i żywym symbolem pamięci Polaków, zarówno tych mieszkających tu od pokoleń, jak i przybyłych w wyniku zmian na mapie Europy po rozpętaniu przez Niemcy II wojny światowej, o rodakach którzy 100 lat temu z bronią w ręku upomnieli się o ziemie, które nierozerwalnie – historią, kulturą i językiem związane były i są z etnosem polskim.

Nie przemawiają do nas uzasadnienia decyzji, mówiące o nieatrakcyjności przekazu i niskiej frekwencji. Szczególnie, że nie przedstawiony został jakikolwiek plan owej „restrukturyzacji” – w tym nowej obsady personalnej, zabezpieczenia dotychczasowych zbiorów, propozycji wystawienniczych na przyszły rok. Przypominany również, że wydarzenie to zbiega się w czasie obchodzenia setnych rocznic Powstań Śląskich.

Upatrujemy w niej raczej efekt polityki wynikającej z zaistniałego w Sejmiku Wojewódzkim układu sił w postaci koalicji PO-MN (z ramienia jednej z tych partii pani dyr. Monika Ożóg kandydowała w wyborach samorządowych, jej mąż był kandydatem na prezydenta Opola z ramienia KO, jak i parlamentarnych. Obecne stanowisko zawdzięcza również nominacji władz sejmiku). W związku z powyższym zobowiązujemy się do bardzo uważnego monitorowania wszystkich zmian w Muzeum Czynu Powstańczego, jak również deklarujemy chęć współpracy, w tej sprawie, z wszystkimi organizacjami, którym na sercu leży postulat polskiej racji stanu na Śląsku Opolskim. Istnienie i funkcjonowanie muzeum jest, w naszym mniemaniu, nieodzownym czynnikiem realizujący ów postulat

p.o. Prezesa BCO Mariusz Rybczyński