Tragedia górnośląska 1939 – wykład w Opolu 15-09-2014

Profesor Franciszek Marek na kanwie wydanej 25 lat temu swej książki pod tytułem „Tragedia Górnośląska” przypomni temat zemsty państwa niemieckiego w roku 1939 na Ślązakach za Powstania Śląskie.

Tragedia górnośląska 1939 - wykład w Opolu 15-09-2014W książce tej ukazana jest wysoka cena, jaką lud śląski płacił przez wieki za pielęgnowanie poczucia przynależności do narodu polskiego, do jego wiary katolickiej, języka, obyczaju, kultury. Stąd sformułowanie „tragedia górnośląska”. Kulminacją prześladowań były represje jakie nastąpiły w roku 1939.

Obecnie środowiska separatystów spod znaku RAŚ tragedią górnośląską nazywają bestialskie zachowanie żołdaków sowieckiej Czerwonej Armii, którzy w sposób szczególnie okrutny obchodzili się z ludnością na terenach uznanych za niemieckie, gwałcili kobiety, grabili i palili mienie, całe miasta i wioski.

Warto więc przypomnieć pierwotne znaczenie tego sformułowania.

Uniwersytet Opolski – Aula Stara – ul. Oleska 48, Opole
Poniedziałek, 15-09-2014 r., godz. 18:00