Miejsca pamięci

Miejsca Pamięci – okręg opolski (za oficjalną witryną Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej):

* Pomnik „W hołdzie Polakom pomordowanym na Kresach Wschodnich przez nacjonalistów ukraińskich OUN i UPA w latach 1939-1946r.” na cmentarzu komunalnym w Brzegu.
* Pomnik w Brzegu poświęcony pamięci hm. Wincentego Muchy – I-go komendanta brzeskiego hufca ZHP 1945-1948 – harcerza Szarych Szeregów
* Tablice pamiątkowe w 3 brzeskich kościołach poświęconych „żołnierzom Armii Krajowej wałczącym z okupantem hitlerowskim i sowieckim o niepodległość Polski”.
* Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci deportowanych na Sybir w kościele pw. Św. Mikołaja w Brzegu.
* Tablica pamiątkowa: Pamięci walk i męczeństwa żołnierzy ZWZ-AK Inspektoratu płd-zach  AK Drohobycz w 50 rocznicę powołania AK, w Kościele p.w. Św. Bartłomieja w Drohobyczu (Ukraina).
* Tablica pamiątkowa w Kościele Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach o treści: W hołdzie ofiarom nazizmu hitlerowskiego i reżimu stalinowskiego. Tym, którzy – idąc szlakiem walki i męczeństwa zginęli za wolność ojczyzny w obozach, łagrach i więzieniach w latach 1939 -1956.”
* Tablica pamiątkowa z okazji akcji „Burza” w Kościele św. Wawrzyńca w Głuchołazach
* Pomnik ku czci Podziemnego Państwa Polskiego; teren Kościoła pw. Ducha Świętego w Kędzierzynie-Koźlu
* Pomnik dla uczczenia Kadetów Orląt Lwowskich w Kędzierzynie Koźlu
* Tablica pamiątkowa ku czci Żołnierzy Armii Krajowej Okręgów Kresowych w Kluczborku
* Tablica pamiątkowa w Kluczborku ku czci Oficerów Polskich zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Miednoje i Charkowie
* Pomnik ku czci żołnierzy AK – powstańców warszawskich – jeńców obozu wojennego „Stalag 344 – Lamsdorf” w Łambinowicach.
* Tablica pamiątkowa „Sybiraków” w Kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie.
* Tablica pamiątkowa „ W hołdzie Polskiemu Państwu Podziemnemu i Armii Krajowej” na budynku ratusza miejskiego w Namysłowie.
* Pomnik dla uczczenia akcji „Burza” w Nysie
* Tablica pamiątkowa ku czci Żołnierzy AK w Nysie
* Tablica pamiątkowa z okazji powołania AK w Katedrze w Nysie
* Tablica pamiątkowa z okazji 60 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Kościele św. Jakuba w Nysie
* Tablica pamiątkowa ku czci Żołnierzy AK w Szkole im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nysie
* Pomnik w „50 rocznicę akcji Burza i Powstania Warszawskiego” przy Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Opolu
* Tablica pamiątkowa poświęcona 75 rocznicy III Powstania Śląskiego w Katedrze p.w. św. Krzyża w Opolu.
* Pomnik „Bóg-Honor- Ojczyzna” w Opolu poświęcony żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego walczącego o wolną Polskę w latach 1944-1945.
* Tablica pamiątkowa „w hołdzie poległym za wolność Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1945 żołnierzom ZWZ-AK Inspektoratu Opolskiego” na fasadzie ratusza w Opolu
* Tablica pamiątkowa ku czci Armii Krajowej w Szkole Podstawowej nr 29 w Opolu
* Tablica pamiątkowa poświęcona w 60 rocznicę śmierci naczelnego wodza gen. Broni Władysława Sikorskiego na fasadzie ratusza  w Opolu
* Tablica pamiątkowa z nadanym imieniem: gen. Stefana Roweckiego „Grota” – pierwszego dowódcy Armii Krajowej” na budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu
* Tablica pamiątkowa z nadanym imieniem: „Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poety – żołnierza AK” na budynku Gimnazjum w Żelaznej k/Opola
* Tablica pamiątkowa poświęcona 60 rocznicy śmierci gen. Stefana Roweckiego „Grota” – pierwszego dowódcy Armii Krajowej na pomniku AK  przy Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Opolu.
* Tablica pamiątkowa poświęcona 60 rocznicy śmierci gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” – ostatniego dowódcy Armii Krajowej na pomniku AK  przy Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Opolu.
* Tablica pamiątkowa z nadanym imieniem:  „Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”” na terenie Gimnazjum nr 5 w Opolu.
* Tablica pamiątkowa z nadanym imieniem:  „gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”” na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr VI w Opolu.
* Tablica pamiątkowa ku czci gen. L. Okulickiego w Kościele św. Mikołaja w Otmuchowie
* Obelisk na terenie byłego hitlerowskiego obozu pracy Brieg-Pampitz  w Pępicach poświęcony więźniom i żołnierzom Armii Krajowej przewiezionym z więzienia na Pawiaku.