Konferencja „Mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym” w Opolu 12-11-2013

Z okazji 90. rocznicy założenia I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech (ZPwN) w Opolu odbędzie się konferencja naukowa „W 90. rocznicę założenia Dzielnicy I ZPwN. Mniejszości narodowej w Niemczech w okresie międzywojennym”. Jej organizatorami są: Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia, Departament Kultury, Sportu i Turystyki UMWO, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, PIN – Instytut Śląski w Opolu.

W konferencji wezmą udział historycy z polski oraz zagranicy. Swój wykład przedstawi również pracownik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu – Janusz Oszytko.

Sesja odbędzie się 12 listopada 2013 r. w godz. 9.00 – 13.40 w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (ul. Piastowska 14 – Ostrówek).

Plan konferencji:

Konferencja "Mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym" w Opolu 12-11-20139.00 Otwarcie obrad:
Członek Zarządu Województwa Opolskiego Barbara Kamińska
Prorektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Marek Masnyk
Dyrektor PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu dr inż. Katarzyna Widera
Referent za kulturne naležnosće a wukraj Zwjazka Serbow Łužiskich Domowina Clemens Škoda

I Sesja: Przewodniczący obrad: doc. PhDr Petr Kaleta, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
9.20 – prof. dr hab. Marek Masnyk (Uniwersytet Opolski) Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech jako organizator
polskiego życia narodowego na Śląsku Opolskim
9.40 – prof. PhDr Jaroslav Vaculík, CSc (Masarykova univerzita w Brně) Czesi w Niemczech w czasie międzywojennym
10.00 dr Edmund Pjech (Serbski institut), Sytuacja Serbołużyczan, Polaków, Duńczyków i Północnych Fryzów w
republice weimarskiej
10.20 Otwarcie wystawy fotograficznej Clemesa Škody: Młodzież serbołużycka na Łużycach – hall na Ostrówku

II Sesja: Przewodniczący obrad: prof. PhDr Jaroslav Vaculík, CSc (Masarykova univerzita w Brně)
11.00 doc. PhDr Petr Kaleta, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze) Poláci a polská témata v časopisech „Łužica“
(1921−1937) a „Serbski Student“ (1919−1937) v meziválečném období
11.20 dr Bernard Linek (PIN-Instytut Śląski w Opolu) Razem czy osobno? Dylematy szkolnictwa mniejszości polskiej
w prowincji śląskiej w l.1922-1939
11.40 dr Adriana Dawid (Uniwersytet Opolski) Hitlerowski wymiar sprawiedliwości wobec działaczy I Dzielnicy
ZPwN
12.00 mgr Krzysztof Stecki (Stowarzyszenie Polsko – Serbołużyckie Pro Lusatia) Polacy i sprawy polskie w kartotece
opolskiego gestapo
12.20 dr Maciej Borkowski (PIN-Instytut Śląski w Opolu) Żydzi w Niemczech w latach 1919-1938
12.40 mgr Janusz Oszytko (IPN Opole) Kartoteki żydowskie „Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen
[Glaubens]” oraz „Verband der polnischen Juden” jako przyczynek do dziejów Żydów w Rejencji Opolskiej
13.00 dr Piotr Pałys (PIN-Instytut Śląski w Opolu) Polska opcja w serbołużyckim ruchu narodowym? Współpraca
wzajemna w okresie międzywojennym
13.20 Dyskusja
13.40 zamknięcie obrad