Konferencja IPN w Opolu 23-10-2013

Konferencja IPN w Opolu 23-10-2013Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Opolu oraz Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na konferencję naukową zatytułowaną „Aparat władzy i życie społeczne mieszkańców Śląska Opolskiego w latach 1945–1989″. Konferencja pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego odbędzie się 23 października 2013 r. w Opolu, w Urzędzie Marszałkowskim (ul. Piastowska 14, sala konferencyjna im. Orła Białego).

Konferencja ma być wydarzeniem zarówno w wymiarze lokalnym, jak i szerszym. Instytut zaprosił przedstawicieli z ogólnopolskich i lokalnych środowisk naukowych, społecznych oraz sympatyków historii miasta i regionu po 1945 r.

Celem konferencji jest przybliżenie aktualnego stanu badań nad historią powojenną Śląska Opolskiego w ujęciu ogólnym, jak i tzw. studiami przypadków.

Plan konferencji:

10.00 – otwarcie konferencji

Prof. Krzysztof Kawalec (Naczelnik IPN Delegatura w Opolu)

Moderator sesji: dr hab. Robert Klementowski (Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej we Wrocławiu)

  • 10.15 Janusz Oszytko (IPN Delegatura w Opolu), Przydatność powojennych akt uznania za zmarłego w badaniach historycznych pow. opolskiego podczas tzw. „wyzwolenia” Opolszczyzny w miesiącu od stycznia do marca 1945 r.
  • 10.35 – dr Ksawery Jasiak (IPN Delegatura w Opolu), Kadra kierownicza i struktury Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Opolu w latach 1950–1955
  • 10.55 – dr Zbigniew Bereszyński (niezależny publicysta), Struktura organizacyjna, kadry i działalność Służby Bezpieczeństwa w woj. opolskim w latach 1956–1990
  • 11.15 – o. Robert Wawrzeniecki, Walka mieszkańców o wybudowanie kościoła na Pogorzelcu w Kędzierzynie-Koźlu (1956–1982)
  • 11.35 –  dr hab. Andrzej Szymański (WPiA Uniwersytet Opolski), Kryptonim „Zamek”. Inwigilacja przez komunistyczne służby Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie w latach 1972–1989

 11.55 – 12.25 Przerwa

Moderator sesji: dr Antoni Maziarz (wicedyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego)

  • 12.25 – dr Mariusz Patelski (Uniwersytet Opolski), Powstanie i funkcjonowanie organów cenzury w powiecie opolskim w latach czterdziestych
  • 12.45 –  dr Adriana Dawid (Uniwersytet Opolski), Obchody Święta Pracy w woj. opolskim w latach 50. XX. w. jako metoda legitymizacji władzy PZPR
  • 13.05 – Marcin Sroka (doktorant Uniwersytetu Opolskiego), Działalność KW PZPR w Opolu wobec pierwszej i drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
  • 13.25 – Dariusz Misiejuk (IPN Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów we Wrocławiu), Akcja dekrucyfikacyjna w szkołach woj. opolskiego w  1958 r.
  • 13.45 – Magdalena Zawadzka (doktorant Uniwersytetu Opolskiego), Nadzór aparatu władzy nad młodzieżą na przykładzie organizacji ZMP w Opolu

14.05 Zakończenie konferencji