Wydarzenia patriotyczne w Opolu i Opolszczyźnie

Prośba o wsparcie finansowe Festiwalu Powstań Śląskich

Nadchodzące obchody III Powstania Śląskiego to duże wyzwanie intelektualne, organizacyjne oraz finansowe. Chcemy by wiedza o powstaniach śląskich była promowana wśród szerokiego grona odbiorców oraz w różnorodny sposób. Planujemy objąć wydarzeniami teren całej Opolszczyzny. Wśród planowanych wydarzeń są m.in.:
-zawody sportowe w różnych dyscyplinach
-piknik rodzinny
-gra miejska
-konkursy dla szkół
-konferencja naukowa
-prezentacja wystaw
-publikacje popularyzujące
i wiele innych.
Nasz społeczny komitet nie posiada wsparcia samorządowego, ani władzy centralnej, więc działania finansowane są ze środków organizacji należących do komitetu oraz darowizn. Staramy się także o pozyskanie środków na drodze dotacji celowych.
Ograniczenia finansowe mogą spętać nam ręce i zmusić do ograniczenia planów. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich, którym na sercu leży organizacja tego wydarzenia o wsparcie naszej inicjatywy.
W pierwszej kolejności prosimy Was o wpłaty – nawet małe kwoty pomogą nam zbliżać się do celu, a większe i regularne wsparcie to na prawdę wielkie wsparcie!
Ponadto prosimy o udostępnianie i namawianie innych do dokonywania wpłat. Jeśli sam nie możesz nam pomóc namów kogoś innego by to zrobił!
Kwota 19.210zł jest oczywiście symboliczna, ale wystarczy na pokrycie kosztów organizacji podstawowych zamierzeń, jeśli jednak uda się zebrać więcej to pomysłów nam nie zabraknie!
Naszą zbiórkę znajdziecie pod adresem: https://zrzutka.pl/n8xkc9

Zapraszamy na Festiwal Powstań Śląskich!

W roku 2018 obchodziliśmy uroczyście setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzięki wysiłkowi pozostających pod zaborami wielu pokoleń Polaków i sprzyjającej sytuacji międzynarodowej nasi przodkowie ponownie mogli cieszyć się wolnością. Jednak walka o ostateczny kształt granic trwała jeszcze przez trzy kolejne lata. Mieszkańcy Śląska, którzy nie porzucili swej pierwotnej tożsamości i z nadzieją spoglądali na odradzającą się Ojczyznę, trzykrotnie chwycili za broń. W 1921 roku wybuchło III Powstanie Śląskie będące ukoronowaniem tych wysiłków.

W bieżącym roku 2021 obchodzić będziemy setną rocznicę jedynego Powstania, które miało miejsce na terenach obecnej Opolszczyzny. W wielu miejscach naszego regionu, w tym w stolicy województwa, natknąć możemy się na ślady tamtych wydarzeń – groby, pomniki, nazwy ulic. Zdając sobie jednak sprawę z doniosłości tegorocznej rocznicy, chcąc godnie ją upamiętnić, a przede wszystkim zostawić trwały ślad w świadomości mieszkańców Śląska Opolskiego zawiązaliśmy „Społeczny Komitet Obchodów 100-ej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego”.
W wyniku współpracy wielu organizacji społecznych zaplanowane zostało wiele wydarzeń pod wspólną nazwą: „FESTIWAL POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Wystawy, koncerty, biegi, turnieje sportowe czy piknik patriotyczny to tylko kilka z inicjatyw, które przygotowujemy dla mieszkańców Śląska Opolskiego bieżącym roku.

Zachęcamy serdecznie wszystkich mieszkańców naszego regionu do włączenia się w przygotowywane przez nas obchody – w szczególności poprzez uczestnictwo w wydarzeniach, ale również włączenie się w promocję i organizację imprez: od zwykłego polubienia i udostępnienia posta na profilu facebookowym, użycie logotypu Festiwalu w swoim domu, firmie czy instytucji, aż po czynne włączenie się w jedną z inicjatyw. Z pewnością odezwiemy się do wielu z Was osobiście zapraszając do współpracy.

Udowodnijmy swym zaangażowaniem Polakom z innych regionów, że tu na Śląsku Opolskim, wbrew obiegowym opiniom, również bije serce Polski – okupione wysiłkiem i walką z germanizacją wielu pokoleń Ślązaków, ofiarami krwi z bronią w ręku i pracą organiczną ich kontynuatorów aż po dziś dzień.

Na stworzonym specjalnie w tym celu profilu będziecie mieli Państwo okazję na bieżąco obserwować proces przygotowań, zapoznać się organizacjami wchodzącymi w skład komitetu, poznać naszych patronów, partnerów, darczyńców. Przypomnimy najlepsze publikacje dotyczące Powstań, nieznane ciekawostki, a przede wszystkim zrelacjonujemy każde z organizowanych przez nas, jak również przez inne podmioty chcące włączyć się w Festiwal, wydarzeń kulturalnych i sportowych. Mamy nadzieję, że będzie to niezapomniany rok z perspektywy każdego, komu bliska sercu jest miłość do Ojczyzny, historia Powstań Śląskich jak również dobre imię naszego miasta i regionu. Rok dający początek wielu cyklicznym projektom, które na trwale wpiszą się w opolski kalendarz ważnych wydarzeń społecznych.

Dziś Święto Niepodległości!

Dziś Święto Niepodległości!🇵🇱🇵🇱🇵🇱
Wszystkim Polakom, którym na sercu leży silna, wolna i suwerenna Ojczyzna
życzymy dziś wytrwałości w dążeniu do tego wspólnego nam wszystkim celu!
W tym szczególnym okresie nie jest nam dane w pełni wyrażać swojego przywiązania do polskości, a musimy ograniczyć się jedynie do symbolicznych, ale ważnych gestów jak wywieszenie przed domem flagi w narodowych barwach, oznakowanie pojazdu czy choćby zmiana nakładki konta na profilu społecznościowym. Dziś każda aktywność jest potrzebna i każda to mały krok w dobrą stronę, choć nie powinna ona zaspokajać całościowo naszej potrzeby patriotyzmu.
Ograniczenia, mimo niedogodności, mają też swoją pozytywny wymiar. Brak możliwości uczestnictwa w wykładach, spotkaniach, defiladach daje nam czas na chwilę refleksji, szansę na odpowiedź na kilka najważniejszych pytań przed samym sobą. Pytań które dziś, w sytuacji galopującej rewolucji ideologicznej nowoczesnego komunizmu i postępującego kryzysu spowodowanego epidemią, postawić musi sobie każdy, kto ma choćby minimalną świadomość istnienia procesów społeczno-polityczno-historycznych:
Jakiej Polski chcemy dla nas i naszych dzieci?
Czy ma być to kraj, którego ludność będzie bezkształtną masą oderwaną od korzeni, gdzie byle demagog, jak przez kserokopiarkę, będzie mógł implementować każdy, nawet najbardziej szalony pomysł uderzający w fundamenty naszej cywilizacji? Czy raczej mądrzy o doświadczenia poprzednich pokoleń i wierni tym wartościom, które nas ukształtowały, będziemy iść pod prąd światowym trendom i „budować na skale” cywilizacji łacińskiej, realizując prawo do samodzielnego kształtowania własnej przestrzeni społeczno-politycznej w taki sposób jaki uznamy dla nas za najlepszy. Najlepszy czyli taki, który całościowo doprowadza do komplementarnego rozwoju narodu w ogóle.
Co robię by ten cel osiągnąć?
Sama świadomość celu nic nie zmienia, potrzebne są do tego konkretne działania, a zacząć powinniśmy zacząć analizy własnych zachować i aktywności: Chcąc wymagać od innych muszę przede wszystkim wymagać od siebie. Robiąc to wszystko zachowujmy zdrowe proporcje i hierarchie ważności, nie przedkładając życia rodzinnego nad inną aktywność. Bo wracając znów do przytoczonej wyżej zasady nie uda nam się zmienić świata, jeśli nie potrafimy ukształtować właściwie naszych rodzin: mężów, żon i dzieci, naszego najbliższego otoczenia szkoły, uczelni, pracy. Wychowanie młodzieży zaczyna się i kończy tak naprawdę w domu i każda inna działalność, bez tych fundamentów, będzie jedynie „budowaniem na piasku”. Aktywność społeczną realizować powinniśmy nie na polu politycznym (lub nie przede wszystkim), ale w radach szkolnych czy parafialnych, uczestnicząc w zebraniach spółdzielni, radach osiedli czy dzielnic. Należy pogłębiać swą wiedzę o otaczającym świecie: czytając książki, artykuły, uczestnicząc w wykładach, spotkaniach i stosować to wszystko w codziennym życiu. Wyższym stopniem zaangażowania, w myśl słów Romana Dmowskiego „Jestem Polakiem, więc obowiązki polskie, są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka”, jest udział w zorganizowanych formach działalności takich jak stowarzyszenia, kluby eksperckie, think-thanki.
Co z tego będę miał?
Z pozoru egoistyczne pytanie jest najbardziej zasadne i tak naprawdę najważniejsze, bo bez konkretnego przełożenia na jakość życia cała patriotyczna narracja nie ma jakiegokolwiek sensu i jest tylko pustym frazesem wypowiadanym siłą przyzwyczajenia. Nie tylko wierzymy, ale mamy szereg dowodów z historii i współczesności na to, że optymalnym (choć nie idealnym – nie jesteśmy przecież utopistami) modelem rozwoju społeczeństwa, przynoszącym korzyści, w postaci dobrobytu, wolności pozytywnej, bezpieczeństwa i możliwości komplementarnego rozwoju większości jego członków jest wspólnota o charakterze narodowym. To stabilniejsza rodzina i pewniejsza przyszłość potomstwa. To praca w polskiej firmie, wdrażającej polską myśl techniczną i wyjazdy za granicę jako jej przedstawiciel zamiast etatu w zagranicznym korpo lub emigracja na budowę lub przysłowiowy zmywak. Polskie sieci handlowe, producenci samochodów i media zamiast wywożenia kapitału, setnych montowni i pracy przy taśmie, pisania artykułów pod dyktando centrali w Berlinie czy innym kraju (i nie chodzi tu o państwowe molochy zatrudniające pociotków i partyjne biuletyny powiązane z władzą). To Twoja firma działająca w przyjaznym, uwzględniającym rodzima specyfikę środowisku biurokratycznym, konkurencyjna na rynku wewnętrznym i z równymi szansami na zewnętrznych; tworząca wartość dodaną dla miejsca w którym działa i reszty gospodarki. Dobrobyt państw zachodnich, dziś powoli zaprzepaszczany, opierał się właśnie na takich utylitarnych założeniach. Zasada, ze interes narody leży w Twoim własnym interesie i odwrotnie przyświecały budowie potęg amerykańskiej, francuskiej, niemieckiej czy dziś chińskiej.
Tylko od nas zależy jak będzie wyglądała przyszłość naszej Ojczyzny, a nie ma lepszego dnia niż dziś aby nie tylko to przemyśleć, ale zacząć wdrażać w konkretnym działaniu!