Wydarzenia patriotyczne w Opolu i Opolszczyźnie

Pamięci opolskim bohaterom

Już za kilka dni wiara i tradycja każe nam odwiedzić groby naszych bliskich: zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół i znajomych… ale także tych, których nigdy nie poznaliśmy, lecz czujemy że winni im jesteśmy pamięć i modlitwę.
Są na cmentarzach miejsca specjalnie ustanowione do oddania czci w formie zbiorowej – pomniki, zbiorcze mogiły, ale są także groby tych, którzy w szczególny sposób zasłużyli się dla społeczności. Czy to poświęcając majątek, czas, zdrowie a często i życie – własne dobro przenosili niejako na dobro przyszłych pokoleń. I dziś właśnie, w tych szczególnych dniach będziemy mogli im zadośćuczynić w formie najbardziej odpowiadającej naszej tradycji – zapalając znicz i poświęcając chwilę na refleksję lub modlitwę.
Chcielibyśmy zaproponować Wam kilka takich wyjątkowych miejsc na opolskich nekropoliach.
Pierwszym z nich jest nagrobek Zofii Hajduk – osoby odpowiedzialnej w Opolskim Inspektoracie Armii Krajowej za wywiad; aresztowanej i wywiezionej do niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz. Jednej z cichych bohaterek polskiego ruchu oporu na Opolszczyźnie – kobiecie niezłomnej.
Cześć jej pamięci!