Patriotyzm – zacznijmy od dzieci

Już wkrótce Dzień Niepodległości – w tym roku obchodzimy 100-rocznicę jej odzyskania po przeszło 146 latach od I zaboru. W tym strasznym dla Polaków okresie rozkwitała praca organiczna i wychowanie w duchu patriotycznym wbrew niemieckim i rosyjskim zaborcom.

Polskie dzieci praktycznie od urodzenia żyły w świadomości swojej odrębności narodowej, dodatkowo bardzo często również religijnej. Najwyższą wartością w każdym polskim domu była Polska – raj utracony; cel który ukierunkowywał działania polityczne, społeczne i gospodarcze.

Dziś, nie mniej niż w latach o których wspomniano wyżej, wciąż warto starać się by własne dzieci wychowywać w duchu patriotyzmu. Uniwersalne wartości, które niesie ze sobą patriotyzm kształtują człowieka w duchu pozytywnego przekazu: istnienia wyższego celu i sensu starania się o jego realizację.To świadomość życia we wspólnocie.To również walka z przeciwnościami i szacunek dla drugiego człowieka.

Rusza Stowarzyszenie Biało-czerwone Opole!

Gotowy jest statut, wkrótce rejestracja. Co to oznacza? Rusza Stowarzyszenie Biało-czerwone Opole!

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, ze opolski informator patriotyczny „Biało-czerwone Opole przekształca się w Stowarzyszenie pod nazwą „Biało-czerwone Opole” Prace nad powstaniem, tego całkiem nowego podmiotu, trwają już od czerwca.  Na dzień dzisiejszy wykrystalizowała się grupa osób chcących promować postawy patriotyczne w naszym mieście w sposób bardziej aktywny niż to było do tej pory. Mamy nadzieję na podjęcie współpracy zarówno z władzami miasta jak i innymi organizacjami o podobnym profilu działalności. Nasza aktywność ma charakter  niepartyjnej, niepolitycznej  i niepowiązanej z organami państwowymi pracy organicznej.  Nasz patriotyzm rozumiemy przede wszystkim jako trwałość w czasie i przestrzeni dwóch bytów: narodu i państwa polskiego opartych na stale zwiększającej się świadomości Polaków co do potrzeby ich istnienia.
Do współpracy z naszym Stowarzyszeniem zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie włączyć się w realizację celów Stowarzyszenia , wszystkich, którzy widzą  dodatnią zależność między poziomem patriotyzmu, a dobrobytem i szczęściem całego społeczeństwa.