Jarosław Gowin w Opolu 07-02-2013

Informujemy o wizycie w Opolu dra Jarosława Gowina, Ministra Sprawiedliwości RP, który będzie gościł w Opolu w czwartek 7 lutego 2013 roku na zaproszenie Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych „Horyzonty” oraz Collegium Nobilium Opoliensis – Szkoły & Centrum Myśli Republikańskiej.

W programie wizyty znajdą się m.in:

10:30 Konferencja prasowa – Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej,
(Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, Opole, pl. Kopernika 11)

11:00 Wykład Ministra Sprawiedliwości o znaczeniu reformy wymiaru sprawiedliwości dla kondycji państwa.  Podczas wykładu dr Jarosław Gowin odbierze tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia „Horyzonty”
(Sala Senatu Uniwersytetu Opolskiego, Opole, pl. Kopernika 11)