Gabriel Maciejewski w Opolu 19-09-2015

„Wszechnica Solidarności” zaprasza na wykład Gabriela Maciejewskiego („Coryllusa”) pt. „Herezja a wielki przemysł w epoce przedindustrialnej” połączony z promocją najnowszej książki autora: „Kredyt i wojna”.

W czasie spotkania będzie można nabyć tę i inne książki Gabriela Maciejewskiego oraz Krzysztofa Osiejuka z autografem.

Sobota, 19 września, godzina 18:00

Facebook: www.facebook.com/events/123440454673384/

Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48 (Aula Stara – „Kowalczykowska”)

gabriel-maciejewski-w-opolu-19-09-2015