Organizacje

Odnośniki i kontakty do lokalnych organizacji patriotycznych:

Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej:
http://www.ospn.opole.pl

Klub Gazety Polskiej w Opolu:
http://www.klubgpopole.pl

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej-KŚZpNP we Wrocławiu, Delegatura w Opolu
ul. Oleska 31
45-052 Opole

Polskie Stowarzyszenie Krajoznawców z siedzibą w Opolu
http://twojkraj.wordpress.com/

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
ul. Minorytów 3, 45-017 Opole
http://www.cmjw.pl

Fundacja “Dla Dziedzictwa”
http://www.dladziedzictwa.org

Klub historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu:
siedzibą klubu jest Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki 43
http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/kalendarium/2/Aktualnosci.html?ida[3]=133

Niezależna Gazeta Obywatelska w Opolu:
http://www.ngopole.pl/kategoria/historia/

Stowarzyszenie Wspólnota Polska:
http://www.wspolnotapolska.opole.pl
http://www.wspolnotapolska.opole.pl/templates/theme576/images/logo.gif

Liga Obrony Suwerenności – Opolskie
http://losopolskie.blogspot.com/

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego
http://www.nzs.uni.opole.pl/

Towarzystwo Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
http://www.tplikpw.opole.pl

Młodzież Wszechpolska Opole
http://www.mwopole.pl

Akcja Obywatelska „TAK dla Elektrowni”
http://www.takdlaelektrowni.pl

Chcesz wstawić odnośnik do strony Biało-czerwone Opole? Zajrzyj TUTAJ!