Zapraszamy na Festiwal Powstań Śląskich!

W roku 2018 obchodziliśmy uroczyście setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzięki wysiłkowi pozostających pod zaborami wielu pokoleń Polaków i sprzyjającej sytuacji międzynarodowej nasi przodkowie ponownie mogli cieszyć się wolnością. Jednak walka o ostateczny kształt granic trwała jeszcze przez trzy kolejne lata. Mieszkańcy Śląska, którzy nie porzucili swej pierwotnej tożsamości i z nadzieją spoglądali na odradzającą się Ojczyznę, trzykrotnie chwycili za broń. W 1921 roku wybuchło III Powstanie Śląskie będące ukoronowaniem tych wysiłków.

W bieżącym roku 2021 obchodzić będziemy setną rocznicę jedynego Powstania, które miało miejsce na terenach obecnej Opolszczyzny. W wielu miejscach naszego regionu, w tym w stolicy województwa, natknąć możemy się na ślady tamtych wydarzeń – groby, pomniki, nazwy ulic. Zdając sobie jednak sprawę z doniosłości tegorocznej rocznicy, chcąc godnie ją upamiętnić, a przede wszystkim zostawić trwały ślad w świadomości mieszkańców Śląska Opolskiego zawiązaliśmy „Społeczny Komitet Obchodów 100-ej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego”.
W wyniku współpracy wielu organizacji społecznych zaplanowane zostało wiele wydarzeń pod wspólną nazwą: „FESTIWAL POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Wystawy, koncerty, biegi, turnieje sportowe czy piknik patriotyczny to tylko kilka z inicjatyw, które przygotowujemy dla mieszkańców Śląska Opolskiego bieżącym roku.

Zachęcamy serdecznie wszystkich mieszkańców naszego regionu do włączenia się w przygotowywane przez nas obchody – w szczególności poprzez uczestnictwo w wydarzeniach, ale również włączenie się w promocję i organizację imprez: od zwykłego polubienia i udostępnienia posta na profilu facebookowym, użycie logotypu Festiwalu w swoim domu, firmie czy instytucji, aż po czynne włączenie się w jedną z inicjatyw. Z pewnością odezwiemy się do wielu z Was osobiście zapraszając do współpracy.

Udowodnijmy swym zaangażowaniem Polakom z innych regionów, że tu na Śląsku Opolskim, wbrew obiegowym opiniom, również bije serce Polski – okupione wysiłkiem i walką z germanizacją wielu pokoleń Ślązaków, ofiarami krwi z bronią w ręku i pracą organiczną ich kontynuatorów aż po dziś dzień.

Na stworzonym specjalnie w tym celu profilu będziecie mieli Państwo okazję na bieżąco obserwować proces przygotowań, zapoznać się organizacjami wchodzącymi w skład komitetu, poznać naszych patronów, partnerów, darczyńców. Przypomnimy najlepsze publikacje dotyczące Powstań, nieznane ciekawostki, a przede wszystkim zrelacjonujemy każde z organizowanych przez nas, jak również przez inne podmioty chcące włączyć się w Festiwal, wydarzeń kulturalnych i sportowych. Mamy nadzieję, że będzie to niezapomniany rok z perspektywy każdego, komu bliska sercu jest miłość do Ojczyzny, historia Powstań Śląskich jak również dobre imię naszego miasta i regionu. Rok dający początek wielu cyklicznym projektom, które na trwale wpiszą się w opolski kalendarz ważnych wydarzeń społecznych.

Dziś Święto Niepodległości!

Dziś Święto Niepodległości!🇵🇱🇵🇱🇵🇱
Wszystkim Polakom, którym na sercu leży silna, wolna i suwerenna Ojczyzna
życzymy dziś wytrwałości w dążeniu do tego wspólnego nam wszystkim celu!
W tym szczególnym okresie nie jest nam dane w pełni wyrażać swojego przywiązania do polskości, a musimy ograniczyć się jedynie do symbolicznych, ale ważnych gestów jak wywieszenie przed domem flagi w narodowych barwach, oznakowanie pojazdu czy choćby zmiana nakładki konta na profilu społecznościowym. Dziś każda aktywność jest potrzebna i każda to mały krok w dobrą stronę, choć nie powinna ona zaspokajać całościowo naszej potrzeby patriotyzmu.
Ograniczenia, mimo niedogodności, mają też swoją pozytywny wymiar. Brak możliwości uczestnictwa w wykładach, spotkaniach, defiladach daje nam czas na chwilę refleksji, szansę na odpowiedź na kilka najważniejszych pytań przed samym sobą. Pytań które dziś, w sytuacji galopującej rewolucji ideologicznej nowoczesnego komunizmu i postępującego kryzysu spowodowanego epidemią, postawić musi sobie każdy, kto ma choćby minimalną świadomość istnienia procesów społeczno-polityczno-historycznych:
Jakiej Polski chcemy dla nas i naszych dzieci?
Czy ma być to kraj, którego ludność będzie bezkształtną masą oderwaną od korzeni, gdzie byle demagog, jak przez kserokopiarkę, będzie mógł implementować każdy, nawet najbardziej szalony pomysł uderzający w fundamenty naszej cywilizacji? Czy raczej mądrzy o doświadczenia poprzednich pokoleń i wierni tym wartościom, które nas ukształtowały, będziemy iść pod prąd światowym trendom i „budować na skale” cywilizacji łacińskiej, realizując prawo do samodzielnego kształtowania własnej przestrzeni społeczno-politycznej w taki sposób jaki uznamy dla nas za najlepszy. Najlepszy czyli taki, który całościowo doprowadza do komplementarnego rozwoju narodu w ogóle.
Co robię by ten cel osiągnąć?
Sama świadomość celu nic nie zmienia, potrzebne są do tego konkretne działania, a zacząć powinniśmy zacząć analizy własnych zachować i aktywności: Chcąc wymagać od innych muszę przede wszystkim wymagać od siebie. Robiąc to wszystko zachowujmy zdrowe proporcje i hierarchie ważności, nie przedkładając życia rodzinnego nad inną aktywność. Bo wracając znów do przytoczonej wyżej zasady nie uda nam się zmienić świata, jeśli nie potrafimy ukształtować właściwie naszych rodzin: mężów, żon i dzieci, naszego najbliższego otoczenia szkoły, uczelni, pracy. Wychowanie młodzieży zaczyna się i kończy tak naprawdę w domu i każda inna działalność, bez tych fundamentów, będzie jedynie „budowaniem na piasku”. Aktywność społeczną realizować powinniśmy nie na polu politycznym (lub nie przede wszystkim), ale w radach szkolnych czy parafialnych, uczestnicząc w zebraniach spółdzielni, radach osiedli czy dzielnic. Należy pogłębiać swą wiedzę o otaczającym świecie: czytając książki, artykuły, uczestnicząc w wykładach, spotkaniach i stosować to wszystko w codziennym życiu. Wyższym stopniem zaangażowania, w myśl słów Romana Dmowskiego „Jestem Polakiem, więc obowiązki polskie, są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka”, jest udział w zorganizowanych formach działalności takich jak stowarzyszenia, kluby eksperckie, think-thanki.
Co z tego będę miał?
Z pozoru egoistyczne pytanie jest najbardziej zasadne i tak naprawdę najważniejsze, bo bez konkretnego przełożenia na jakość życia cała patriotyczna narracja nie ma jakiegokolwiek sensu i jest tylko pustym frazesem wypowiadanym siłą przyzwyczajenia. Nie tylko wierzymy, ale mamy szereg dowodów z historii i współczesności na to, że optymalnym (choć nie idealnym – nie jesteśmy przecież utopistami) modelem rozwoju społeczeństwa, przynoszącym korzyści, w postaci dobrobytu, wolności pozytywnej, bezpieczeństwa i możliwości komplementarnego rozwoju większości jego członków jest wspólnota o charakterze narodowym. To stabilniejsza rodzina i pewniejsza przyszłość potomstwa. To praca w polskiej firmie, wdrażającej polską myśl techniczną i wyjazdy za granicę jako jej przedstawiciel zamiast etatu w zagranicznym korpo lub emigracja na budowę lub przysłowiowy zmywak. Polskie sieci handlowe, producenci samochodów i media zamiast wywożenia kapitału, setnych montowni i pracy przy taśmie, pisania artykułów pod dyktando centrali w Berlinie czy innym kraju (i nie chodzi tu o państwowe molochy zatrudniające pociotków i partyjne biuletyny powiązane z władzą). To Twoja firma działająca w przyjaznym, uwzględniającym rodzima specyfikę środowisku biurokratycznym, konkurencyjna na rynku wewnętrznym i z równymi szansami na zewnętrznych; tworząca wartość dodaną dla miejsca w którym działa i reszty gospodarki. Dobrobyt państw zachodnich, dziś powoli zaprzepaszczany, opierał się właśnie na takich utylitarnych założeniach. Zasada, ze interes narody leży w Twoim własnym interesie i odwrotnie przyświecały budowie potęg amerykańskiej, francuskiej, niemieckiej czy dziś chińskiej.
Tylko od nas zależy jak będzie wyglądała przyszłość naszej Ojczyzny, a nie ma lepszego dnia niż dziś aby nie tylko to przemyśleć, ale zacząć wdrażać w konkretnym działaniu!

Dwa lata Stowarzyszenia Biało-Czerwone Opole!

2 lata!

Tyle czasu Stowarzyszenie Biało-czerwone Opole działa na rzecz polskości w naszym mieście i regionie. Przez ten okres udało się zorganizować wiele spotkań, wystaw, wykładów i innych działań… wiele kolejnych jest w fazie projektu lub planów na przyszłość. Niezmiennie stoimy na fundamencie niepartyjności, niepolityczności i niezależności od innych podmiotów – pozostając wierni tylko zapisom statutu i woli członków.

Wierzymy, że patriotyczne postawy w życiu prywatnym i społecznym są wartością dodaną, która przekłada się na lepszą jakość życia mieszkańców Opola.

Dziękujemy wszystkim którzy wspomagają nas medialnie, osobiście i finansowo: osobom prywatnym i instytucjom. Liczymy na Wasze wsparcie w przyszłości i życzymy Wam i sobie, żeby świadomość polskości w nas wszystkich nigdy nie wygasła!

Z tej okazji prezentujemy krótki film podsumowujący naszą działalność i zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube